ÍNDICE

1. Recursos de lingua xerais

Selección de recursos útiles para traballar en lingua galega: como configurar o teu PC en galego, procesadores de texto, o galego na empresa...

2. Dicionarios de lingua galega

Nesta categoría poderás encontrar dicionarios de lingua galega para consultar os significados de palabras, información sobre pronunciación, propiedades gramaticais...

3. Tradutores de lingua galega

Unha selección dos tradutores en liña máis fiables nos que poderás traducir desde unha frase, termo, ou documento completo.

4. Terminoloxía e toponimia

Recursos relacionados coa terminoloxía específica, toponimia, sinónimos...

5. Formación en galego

Recursos para a teleformación e autoformación en lingua galega.

6. Outros recursos

Outros recursos que poden resultar útiles para resolver dúbidas concretas sobre algún termo, tradución, pronuncia, xogos...