Rúa Tomiño 24, entrechán, 15703 - Santiago de Compostela, A Coruña
Atención oral
Promedio: 5 (6 votes)
Atención escrita
Promedio: 5 (5 votes)
Atención telefónica
Promedio: 5 (5 votes)

Horario

Luns a venres de 8:30 - 14:00

Servizos

Etnografía, xestión cultural, comunicación e produción de contidos
 

Descrición

MAOS Innovación Social é unha cooperativa de traballo asociado cuxa actividade se desenvolve principalmente na xestión e innovación cultural, social e do patrimonio, tanto material como inmaterial. O noso cometido pasa por contribuír a que o patrimonio sexa considerado como ben que repercute na creación de riqueza, tanto económica como social, dunha comunidade. As nosas accións diríxense a conseguir que a sociedade galega entenda o seu patrimonio e a súa cultura como partes de si mesma, que os valore, os respecte e contribúa á súa conservación e transmisión.

Fotos

Imaxe da empresa  100%
Relación coa clientela  100%
Relacións internas  100%
Documentación e recursos  100%
Comunicación externa  100%
Política de atención á clientela  100%
Política da lingua de traballo  100%